Välkommen till Cordestam Maskin

Vi är generalagent för Bell dumprar och
Tatra Lastbilar.

 

Integritetspolicy

Allmänt

Cordestam Maskin AB värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in och hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. I den här integritetspolicyn förklaras hur Cordestam Maskin AB samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och följande bestämmelser.
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling och användning av data

Företagsuppgifter/Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer/personnummer och fordons registreringsnummer) som lämnas i samband med köp av fordon eller verkstadsbesök hanteras av Cordestam Maskin AB´s personal. Personuppgifterna hanteras konfidentiellt av dedikerad personal.
Det genomförs regelbunden gallring av personuppgifterna, dock som längst två års intervall.

Företagsuppgifter/Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer/personnummer och fordons registreringsnummer) som lämnas i samband med kommunikation med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss, dokumenteras. När ärendet är avslutat raderas uppgifterna.

Cordestam Maskin AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Cordestam Maskin AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna korrekta uppgifter till Cordestam Maskin AB genom att ringa oss på 0660-228205. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Om du samtyckt till att bli kund hos Cordestam Maskin AB sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta. Du kan när som helst meddela att du vill avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Cordestam Maskin AB´s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla garantiåtaganden.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in.

Ändringar i Integritetspolicy

Cordestam Maskin AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Cordestam Maskin AB och att få uppgifter rättade. För att få ut detta krävs att du skickar en undertecknad begäran till oss.

Begäran görs till:

Cordestam Maskin AB

Tjärnvägen 18

893 30 BJÄSTA

Vi är generalagent för Tatra terränggående Lastbilar och BELL dumprar.

Levererade Fordon

Kontakta oss

Tjärnvägen 18, 893 30 Bjästa